Friday, March 5, 2010

MINUTES FROM WEDNESDAY'S MEETING

With thanks to Asli Suner.

Asli Suner Katılımcılar / Attendees:

Claire Berlinski - CB
Cagrı Sert - CS
Aslı Suner - AS
Ahmet Turhan Altıner - ATA
Bayram Yıldızoğlu - BY
Ender Ülker - EU
Aziz Nazmi Şakir - ANS
İbrahim Yıldırım - IY
Barbaros Bey - B

Konular / Issues Discussed:

1. Deprem felaketine hazırlık stratejilerinde farklı düzeylerde yaklaşımların gerekliliği tartışıldı. ATA Mahalle ölçeğinden başlamanın en doğru yöntem olduğunu ifade etti.
Görev: Katılımcıların herbirinin kendi mahalle muhtarları ile iletişime geçip, o mahalenin acil durum anındaki aksiyon ve kaöış planlarını öğrenmeleri. Muhatraların bu projeye dahil edilebilmeleri için bilgilendirilmeleri. Bir sonraki toplantıda bu bilgilerin tartışılması

(Levels of preparedness approaches are discussed. ATA suggested the best way be to start at "Neighborhood Level" involving 'Muhtar's.
Task: Per ATA's suggestion each attendee should talk to their muhtar and collect information for emergency plans for each neighborhood as a starting point to be then discussed at the next meeting.)

2. Hali hazırda varolan ve benzer konularda çalışan gruplar, dernekler ya da STKlar ile kontağa geçilmesine dair fikirler tartışıldı.
Görev: AS Architecture for Humanity'nin Istanbul grubu ile kontağa geçecek. Onların yaklaşık bir senedir süre gelen çalısmalarını öğrenip, ortak çalışma imkanlarını araştıracak.
ATA MAG ( Mahalle Afet Gönüllüleri -http://www.mag.org.tr/tur/mag.as ) ile bağlantı kurdu. 25.03.2010 tarihinde, saat 16:30 da Gayrettepe Muhtarlığında bir tanışma toplantısı organize etti. Konu ile ilgili davet ilgilenenlere facebook üzerinden gönderilecek.

(Ideas and possibilities for joining existing groups / NGOs in the field of preparedness and awareness for disasters are discussed:
Task: AS to connect with Istanbul chapter of Architecture for Humanity to see for possibilities of a collaboration. or joining the group as a subgroup focused on earthquake preparedness/awarness
ATA to connect the group with MAG (http://www.mag.org.tr/eng/mag.html ). A meeting is already set up by ATA to take place on 25.03.2010 at Gayrettepe Muhtarlık to learn from their efforts so far )

3. B deprem afetine yönelik biliçlendirmeyi arttırmak ve acil durum anlarında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirmek üzere basit garfiklerle sunulan bir broşür hazırlanmasını tavsiye etti. Dağıtım için gazeteleri devreye sokup, broşürleri geniş bir kitleye dağıtabileceğimizi önerdi.
AS tasarım grupları ve de okullarının bu gibi konularda dahil edilebileceğinden bahsetti. Öğrenciler çeşitli projeler vasıtasıyla bu çalışmalara gönüllü ya da okul ile katılabilirler. AS AFH-Istanbul grubu ile bu konuda da konuşacak. Onların okullar ile olan bağlantılarından yararlanmanın yollarını araştıracak.
B media grupları ile bağlantıyı üstlenecek.

(B suggested to prepare a simple brochure raising awareness and showing ways for preparedness in a simple graphic form and use media's help to distribute it in masses.
AS suggested to involve designers or design schools and potentially use students as part of such project. AFH- Istanbul can be a bridge as they are already in touch with some schools.
B to help with media connection.)

4. BY birkaç senedir süregelen DDS ( Deprem Duvar Sistemi ) konusunda grubu bilgilendirdi.

(BY explained the DDS product as a retrofitting solution at a bigger scale)

5. İnşaat sektöründeki sorumsuz yapım teknikleri ve yetersiz statik çözümleri üzerine tartışıldı. Kağıthane'de bir okul projesinde şahit olduğu yetersiz temel sorunundan bahsetti.
CB bu konuda gazeteci olarak raporlamak isteğini dile getirdi. Daha fazla bilgi ve kanıt çerçevesinde IY da bu tarz opersyonların önlenmesi konusunda yardımcı olabileceğini ifade etti.

(Irresponsible operations in construction industry are discussed. An example was given of a school in Kağıthane with inadequate foundation.
CB wants to report on it. With further evidence IY can also build some pressure.)

6. Jor El Istanbul grubunun yaptıgı çalışmaların organize olması ile oluşturulabılecek bir prezantasyonun ilçe başkanlıkları ve üst kurumlarında sunulabileceği konusunda yardımcı olabileceğini ifade etti. Bu sayede belediyeler ya da valililk düzeyinde konunun yayılması ve çalışılmasına önayak olunabilir.

(IY suggested that Jor El Istanbul efforts can be put in a presentation and he can arrange some meetings at the governing levels to present ideas and action strategies in pursuit of their involvement.)

7. ATA Istanbul'daki okulların büyük çoğunluğunda kaçış kapılarının içeriye doğru açıldığına dikkat çekti. Bu acil durumlarda büyük problemlere yol açan bir problem. Ucuz maliyetle ve hızlı bir islem ile kapı yönleri değiştirilebilir. Bu konuda devlet tarafından bir yaptırım gerekir.

(ATA mentioned that most schools have their escape doors swinging in, which causes a major problem during emergencies. It's a low-cost, easy-to-implent strategy to switch swings to open out, which needs to be mandated by governing agencies. )

8. Acil durum tatbikatlarının eksikliği tartışıldı.

(Issue about lack of drills raised.)

9. Kriz öncesi kartografi çalışmalarının gerekliliği ve yöntemleri tartışıldı. Bu konuda varolan sistemlerin ( Ushahidi -http://www.ushahidi.com/ ve Frontline SMS -http://www.frontlinesms.com/ ) araştırılmasına karar verildi. Bu konuda tecrübesi olan ya da bilgisayar programacısı arkadaşların konuya dahil olmalarını bekliyoruz.

(Advanced Crisis Mapping ideas are discussed. Further study of existing systems and ways of adaptations to be investigated. Computer programmers from the group are encouraged to get involved with this.)

1 comment:

  1. There is a post titled 'How crowdsourcing helped Haiti's relief efforts' at O'Reilly. Looked like something you might find useful. Hope it helps. Link is at http://radar.oreilly.com/2010/03/how-crowdsourcing-helped-haiti.html

    - KC

    ReplyDelete